Kabaddi Ground Information in Marathi – कबड्डी मैदानाची माहिती मराठीत

Are you searching for Kabaddi Ground Information in Marathi? Here, you’ll find the necessary Kabaddi Ground Information in Marathi, Pro Kabaddi Ground Information in Marathi, and Kabaddi Ground Marathi.

तुम्ही कबड्डी मैदानाची माहिती मराठीत शोधत आहात का? येथे, तुम्हाला कबड्डी मैदानाची आवश्यक माहिती मराठीमध्ये, प्रो कबड्डी मैदानाची माहिती मराठीत आणि कबड्डी ग्राउंड मराठीमध्ये मिळेल.

kabaddi ground information in marathi
Kabaddi Ground Information in Marathi – कबड्डी मैदानाची माहिती मराठीत

How Kabaddi is Empowering Village Girls in India?

Kabaddi Ground Information in Marathi – कबड्डी मैदानाची माहिती मराठीत

There are two separate Kabaddi Grounds, one particular is for men although the other is for women and juniors. These two Kabaddi Grounds are actually different in dimension (length & width).

कबड्डीची दोन वेगळी मैदाने आहेत, एक पुरुषांसाठी असली तरी दुसरी महिला आणि कनिष्ठांसाठी आहे. ही दोन कबड्डी मैदाने प्रत्यक्षात आकारात (लांबी आणि रुंदी) भिन्न आहेत.

Kabaddi Ground Measurement for Men – पुरुषांसाठी कबड्डी ग्राउंड मापन

The Kabaddi Ground for Men is featured with a dimension of 13 meters by 10 meters, including a white line splitting it into two halves, each assigned to a team. Listed here is the Kabaddi Ground Measurement for Men in detail.

kabaddi ground measurement for men
Kabaddi Ground Measurement for Men – पुरुषांसाठी कबड्डी ग्राउंड मापन

Kabaddi Ground Measurement for MenIn FootIn Meters
Length42.65 foot13 meters
Width32.8 foot10 meters
Lobby Width3.28 foot1 meter
Distance from Midline to Baulk Line12.3 foot3.75 meters
Distance from Baulk Line to Bonus Line3.28 foot1 meter
Kabaddi Ground Information – कबड्डी मैदानाची माहिती

पुरुषांसाठीचे कबड्डी ग्राउंड हे 13 मीटर बाय 10 मीटरच्या परिमाणेसह वैशिष्ट्यीकृत आहे, ज्यामध्ये पांढऱ्या रेषेने दोन भागांमध्ये विभागले आहे, प्रत्येक संघाला नियुक्त केले आहे. पुरुषांसाठी कबड्डी ग्राउंड मापन तपशीलवार सूचीबद्ध आहे.

पुरुषांसाठी कबड्डी ग्राउंड मापनपायातमीटर मध्ये
लांबी42.65 फूट13 मीटर
रुंदी32.8 फूट10 मीटर
लॉबी रुंदी3.28 फूट1 1 मीटर
मिडलाइनपासून बौल्क लाइनपर्यंतचे अंतर12.3 फूट3.75 मीटर
बॉक लाईन ते बोनस लाईन पर्यंतचे अंतर3.28 फूट1 मीटर
Kabaddi Ground Information in Marathi – कबड्डी मैदानाची माहिती मराठीत

Kabaddi Ground Measurement for Women/Juniors – महिला/कनिष्ठांसाठी कबड्डी ग्राउंड मापन

The Kabaddi Ground for Women/Junior is characterized by a measurement of 11 meters by 8 meters, with a white line dividing it into two halves, each allocated to a team. Here is the Kabaddi Ground Measurement for Women/Juniors in detail.

kabaddi ground measurement for women/juniors
Kabaddi Ground Measurement for Women/Juniors – महिला/कनिष्ठांसाठी कबड्डी ग्राउंड मापन

Kabaddi Ground Measurement for Women/JuniorsIn FootIn Meters
Length36 foot11 meters
Width26.24 foot8 meters
Lobby Width3.28 foot1 meter
Distance from Midline to Baulk Line9.84 foot3 meters
Distance from Baulk Line to Bonus Line3.28 foot1 meter
Kabaddi Ground Marathi – कबड्डी मैदान मराठी

महिला/ज्युनियरसाठी कबड्डी मैदान हे 11 मीटर बाय 8 मीटरच्या मोजमापाने वैशिष्ट्यीकृत आहे, पांढऱ्या रेषेने ते दोन भागांमध्ये विभागले आहे, प्रत्येक संघाला वाटप केले आहे. येथे महिला/कनिष्ठांसाठी कबड्डी मैदानाचे मापन तपशीलवार आहे.

महिला/कनिष्ठांसाठी कबड्डी ग्राउंड मापनपायातमीटर मध्ये
लांबी36 फूट11 मीटर
रुंदी26.24 फूट8 मीटर
लॉबी रुंदी3.28 फूट1 मीटर
मिडलाइनपासून बौल्क लाइनपर्यंतचे अंतर9.84 फूट3 मीटर
बॉक लाईन ते बोनस लाईन पर्यंतचे अंतर3.28 फूट1 मीटर
Kabaddi Ground Marathi – कबड्डी मैदान मराठी

Pro Kabaddi Ground Information in Marathi – प्रो कबड्डी मैदानाची माहिती मराठीत

Must Read: Kabaddi Information in Marathi Language

Pro Kabaddi is undoubtedly a Men’s Professional Kabaddi League as well as one of India’s very most prominent sports leagues. Pro Kabaddi Ground is defined by a dimension of 13 meters by 10 meters, along with a white line partitioning it into two halves, each one allotted to a team. The Pro Kabaddi Ground Information in Marathi is as follows:

pro kabaddi ground information in marathi
Pro Kabaddi Ground Information in Marathi – प्रो कबड्डी मैदानाची माहिती मराठीत
Pro Kabaddi Ground MeasurementIn FootIn Meters
Length42.65 foot13 meters
Width32.8 foot10 meters
Distance from Midline to Baulk Line12.3 foot3.75 meters
Distance from Baulk Line to Bonus Line3.28 foot1 meter
Lobby Width3.28 foot1 meter
Pro Kabaddi Ground Information – प्रो कबड्डी ग्राउंड माहिती

प्रो कबड्डी ही निःसंशयपणे पुरुषांची व्यावसायिक कबड्डी लीग आहे तसेच भारतातील सर्वात प्रमुख क्रीडा लीगपैकी एक आहे. प्रो कबड्डी ग्राउंडची व्याख्या 13 मीटर बाय 10 मीटर या परिमाणाने केली जाते, तसेच पांढऱ्या रेषेने त्याचे दोन भाग केले जातात, प्रत्येक एक संघाला दिलेला असतो. प्रो कबड्डी मैदानाची मराठीत माहिती खालीलप्रमाणे आहे.

प्रो कबड्डी ग्राउंड मापनपायातमीटर मध्ये
लांबी42.65 फूट13 मीटर
रुंदी32.8 फूट10 मीटर
मिडलाइनपासून बौल्क लाइनपर्यंतचे अंतर12.3 फूट3.75 मीटर
बॉक लाईन ते बोनस लाईन पर्यंतचे अंतर3.28 फूट1 मीटर
लॉबी रुंदी3.28 फूट1 मीटर
Pro Kabaddi Ground Information in Marathi – प्रो कबड्डी मैदानाची माहिती मराठीत

PKL Season 10 is coming soon. Get ready to watch Pro Kabaddi Live from the comfort of your home.

PKL सीझन 10 लवकरच येत आहे. तुमच्या घरच्या आरामात प्रो कबड्डी लाइव्ह पाहण्यासाठी सज्ज व्हा.

Leave a Comment